Michael Kazarnowicz

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto

Twitter: @kazarnowicz
Mer info: http://kazarnowi.cz

I år vill jag diskutera automatisering, AI, kollektivt medvetande och kollektiva upplevelser. Och framtidsskapande!

Status för denna avändare är Godkänd