Christer Kolterjahn

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto

Har jobbat digitalt i 25 år. Skulle gärna vilja dela tankar & ideer om AI, transhumanism, gaming, framtiden och vad som inspirerar oss.
Twitter: @kolterjahn

Status för denna avändare är Approved