Transparens och risker

#digikollo är ett passionsprojekt för Micke och Ulrika. Vi försöker att få det till stånd med så liten kostnad som möjligt, och det främsta syftet är inte att tjäna pengar på konferensen utan att få till stånd ett så bra evenemang som möjligt. Därför betalar även vi för våra platser, och får bara ersättning för tiden som lagts ner om vi når över break-even. Vi har beräknat all budget på 45 deltagare som köper vanliga biljetter (fler om det är kombinationsbiljetter).

När vi nått break-even kommer vi i första hand tillhandahålla fem gratisplatser för personer som annars inte skulle ha råd att komma (till exempel studerande, arbetssökande, asylsökande). När vi når punkten kommer det att finnas information hur man kan nominera eller ansöka om en av platserna.

Allt annat överskott kommer att delas: 50% till Micke och Ulrika för nedlagd tid, 50% till #digikollo som en gemensam pott som deltagarna gemensamt och demokratiskt får bestämma över. Kanske väljer man att köpa in Arduino-kit till en workshop, eller lägga dem på material till en konstinstallation som byggs under helgen?

För full transparens finns vår budget med intäkter kostnader i detta Google Sheet.

Risker: den största risken är att vi inte når upp till det antal deltagare vi måste ha för att kunna genomföra evenemanget. I det fallet kommer alla deltagare få tillbaka pengarna minus Paypals avgift samt en andel de fasta kostnader som betalats in (i vårt fall: handpenningen för gården).