Manifest för #digikollo

#digikollo är en knytkonferens (även känd som icke-konferens eller unconference) kombinerad med principer från deltagarstyrd kultur. Det innebär i praktiken att alla som är på #digikollo är där på samma villkor. Vi som planerar konferensen skapar infrastrukturen, sedan fyller alla deltagarna konferensen med innehåll.

En sammanfattande devis för #digikollo är: “Be open, generous and connected. Be honest and do good shit.”

Att lära sig och att dela med sig är att uppleva. På #digikollo bidrar deltagarna till det gemensamma kunskapskapitalet på ett eller flera av följande sätt:

  • genom att hålla en session
  • genom att dela med dig av dina tankar, idéer och erfarenheter som deltagare i en session
  • genom att dokumentera din upplevelse, nya kunskap och nyfunna insikter och dela med dig av dessa till andra deltagare och världen utanför
  • genom att skapa upplevelser tillsammans med andra deltagare (exempel: första året anordnade några en filmvisning av Blade Runner, några andra anordnade en allsångssession)

Att delta på #digikollo innebär att vi respekterar varandras åsikter, även om de inte alltid stämmer överens med våra egna. Vid samtal anstränger vi oss för att göra välvilliga tolkningar av det vi hör och uppfattar.  Vid diskussioner angriper vi argumenten, inte personerna (de tre översta stegen i Grahams hierarki för argumentation).

 

På #digikollo respekterar vi varandras olikheter, en inställning som sammanfattas bra i detta 16 sekunder långa klipp.

 

På #digikollo är vi alla ansvariga för såväl innehåll som infrastruktur. Vi som planerar konferensen gör det minimalistiskt för att hålla ner priset och för att maximera utrymmet för alla deltagare att bidra. Det innebär att vi anlitar någon för att laga mat för att, då det skulle ta väldigt mycket tid från konferensen om alla skulle laga mat själva. Däremot anlitar vi inte externa föreläsare eller städning – vi är ansvariga för att fylla konferensen med innehåll, och vi är ansvariga för det stök vi ställer till med. Du som deltagare är välkommen att anordna vadhelst du tror att andra deltagare skulle uppskatta, vare sig det är en yogamorgon, allsång eller nattdopp.