Transparens och risker

#digikollo är ett passionsprojekt för Micke och Ulrika. Vi försöker genomföra det till så låg kostnad som möjligt, och det främsta syftet är inte att tjäna pengar på konferensen utan att få till stånd ett så bra evenemang som möjligt. Därför betalar även vi för våra platser, och får bara ersättning för tiden som lagts ner om vi når över break-even.

Vi har bestämt oss att vika minst tre platser till dem som av olika anledningar inte har råd att köpa biljett. Du som köper biljett kan bidra med dricks till dessa platser om du har möjlighet. Det gör att vi snabbare når break even, vilket gör att evenemanget kan bli av.

Varje biljett kostar i år (2018) 3000 kronor exklusive moms. Vi behöver 45 deltagare för att nå break-even, dvs att alla fasta och rörliga utgifter är täckta. Maxantalet biljetter är 60. Om vi får fler än 45 deltagare kommer det att bli ett överskott från #digikollo. Överskottet blir större ju fler deltagare vi är. Vid 60 personer är överskottet ca 40000 SEK, vilket kommer att delas lika mellan Micke och Ulrika för nedlagd tid med att planera evenemanget. I övrigt är det endast vår stjärnkock Amanda och hennes assistent som får ersättning av dem som är på plats.

För full transparens finns vår budget med intäkter kostnader i detta Google Sheet.

Risker: den största risken är att vi inte når upp till det antal deltagare vi måste ha för att kunna genomföra evenemanget. I det fallet kommer alla deltagare få tillbaka pengarna minus Paypals avgift samt en andel de fasta kostnader som betalats in. I vårt fall handlar det om handpenningen för gården, som är ca 5000 kronor som fördelas på alla som köpt biljett. Har vi bara sålt 15 biljetter vid deadline (1 september) så får alla tillbaka ca 2600 kronor ex moms.